Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Databasen "Börsinformation" innehåller:

  • börsbolagens finansiella rapporter och övrig kurspåverkande information
  • flaggningsmeddelanden (större innehavsförändringar)

Med börsbolag menas företag vars aktier (värdepapper) är noterade på någon av de börser som finns i Sverige: Nasdaq OMX Stockholm eller Nordic Growth Market (NGM).

Innehållet ansvarar börsbolaget respektive aktieägaren för.

Informationen började lagras i FI:s databas den 1 juli 2007 i samband med att reglerna om informationskrav i noterade företag började gälla. Uppgifterna lagras i minst fem år.

Kontakt

  • Handelstillsyn

    Telefontid vard. 09.00–11.30
    Tfn:  08-408 981 44
    This is a mailto link

xltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77%w%w%w6qt6%sp7]prt%s%tp}7Mz}%styqz}xl%ttzy7xltw%tzEmz}%smzwlrKqt6%spmz}%smzwlrKqt6%spxltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp