Periodisk rapportering

Nytt i december 2017

Ny inloggning i två steg

Periodisk inrapportering kommer att förändras:

Första steget - december 2017
Som firmatecknare kommer du att kunna registrera dig och delegera behörigheter inför anslutningen till FI:s Rapporteringsportal.  Som firmatecknare kan du utse företagsadministratörer och rapportörer, läs mer på sidan Om rapporteringsportalen.

Andra steget -  januari 2018
Periodisk rapportering kommer att göras i FI:s Rapporteringsportal som då ersätter den befintliga lösningen med rapporteringskort och kortläsare. 

Observera att till det äldre systemet, ett installerat program, kommer rapporteringskort och kortläsare gälla för inloggning tills vidare.

Rapportera

För att kunna logga in måste du ha kortet i kortläsaren när du klickar på länken.

OBS! Systemet för periodisk rapportering kommer att vara stängt på grund av underhåll onsdag den 17 januari 2018.

Logga in 

Spara gärna länken https://pi.fi.se/PIKlient. Då kan du komma direkt till rapporteringssystemet utan att gå via fi.se.

Periodisk rapportering

Om periodisk rapportering

Rapporteringskalendrarna finns publicerade på Rapporteringssidorna under respektive område Bank, Försäkring och Marknad.

FI tar emot periodisk rapporterad data via två system. Det äldre systemet, ett installerat program, har tidigare varit portalen för all periodisk rapportering. I och med de nya EU-harmoniserade rapporterna har även ett andra, webbaserat system, utvecklats av FI.

FI har sju arbetsdagars handläggningstid för anmälan om behörighet att rapportera. Anmälan görs på en ny blankett, Behörighetsanmälan för rapportering.

Handledning

Handledningarna är till för att hjälpa rapportören komma i gång med periodisk rapportering. Det finns en handledning för rapportering via PI-applikationen och en för rapportering via det webbaserade systemet. Dessa ger vägledning om inloggning och inmatande av data i respektive system. De förklarar även funktioner som kontroller och generell navigering i systemen.

För att tolka de valideringsfel som uppkommer vid rapportering finns dokumentet Annex XV tillgängligt på denna sida. Detta dokument är framtaget av Europeiska bankmyndigheten (EBA). Dokumentet översätter valideringsresultatet till formler som beskriver de olika reglerna.

Handledning för systemet Periodisk inrapporting via webb

Valideringsregler för rapportering enligt Eiopa-taxonomi (2017-12-15)

Valideringsregler för rapportering enligt EBA-taxonomi (20171211)

Periodisk inrapportering via webb - Transaktionsfil och transaktionsfilstöd

Så skapas XBRL-instansfil för rapportering till FI (2015-07-08)

Kapitalbaskrav: XBRL-exempelfil taxonomi 2.3.1

Handledning om periodisk rapportering i gamla systemet (PI-applikation)

Ansök

För rapporteringsbehörighet finns följande blanketter: 

 • Ansökan om rapporteringsbehörighet, används när du ansöker om behörighet till periodisk rapportering via internet.
 • Upphörd rapporteringsbehörighet, används för att lämna besked när personer inte längre är kortansvariga eller behöriga att rapportera.
 • Utbyteskort, används när det opersonliga elektroniska rapporteringskortets gilltighetstid går ut. Då måste en anmälan om utbyteskort skickas in till FI. Gilltighetstiden finns angiven på kortet.

Blanketter – Rapportering

Ansökan skickas till:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Inloggning

Inloggningen i applikationen för periodisk rapportering och till webbgränssnittet sker på samma sätt med kort och kortläsare.

Följande tekniska krav gäller för inloggning i båda systemen:

 • Rapporteringskorten är utfärdade av Telia
 • Net iD är det program som används för att visa certifikat (version 4.1 eller nyare)

Kortläsare som används för Windows 7

 • Gemalto PC USB-TR
 • GemPCTwin

Kortläsare som används för annat än Windows 7

 • GemPC430(USB)
 • GemPC410-SL

Eftersom inloggningen till den webbaserade lösningen sker via en webbläsare finns viktiga saker att tänka på vid inloggning där:

 • Webbläsaren som används ska vara Internet Explorer.
 • BankID (Nexus Personal) är avinstallerat för version 5.0 eller senare alternativt avslutat för äldre versioner.

Åtgärder vid felmeddelande "403 - Forbidden: Access is denied"
Har detta felmeddelande genererats måste internetsessionen avslutas innan det går att logga in. Det innebär att man antingen rensar historiken i webbläsaren eller startar om den. Bbservera att det måste göras för alla öppna webbläsarsessioner. Detta gäller även om man har avbrutit autentiseringen i något skede.

Kortet behöver tas ut och sättas i igen innan du provar att logga in på nytt. Var försäkrad om att kortet sitter i kortläsaren när du klickar på inloggningslänken.

Ändra pin-kod

Om du behöver ändra eller låsa upp ditt kort, läs beskrivningen av pin-hantering.

Vid frågor som rör borttappad pin-kod, dvs beställning av ny puk-kod, samt spärr av borttappat kort kontakta: Telia Trust Services, Customer Service 020-32 32 62

 

När en rapporteringsdag infaller på en helgdag

Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

Vad som ska rapporteras och när står i rapporteringsplanen för respektive bransch och företagskategori.

Bank - rapportering

Försäkring - rapportering

Marknad - rapportering

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan