Aktuellt

Remissvar om Riksbankens finansiella oberoende

FI tillstyrker förslagen till regler för när Riksbanken ska ha möjlighet att ta upp lån för att förstärka valutareserven.

Beslut om kontracyklisk buffertvärde

FI beslutade den 27 april att inte ändra det kontracykliska buffertvärdet. Det buffertvärde på 2 procent som sedan den 19 mars…

Godkänt betyg för svenskt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sveriges arbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism håller god nivå, enligt den internationella…

Jobba på FI

Utvecklas i en kunskapsintensiv miljö

Se alla lediga jobb
Laddar sidan