Company register

TF Bank AB, filial Finland

Address
PB 51
00811 HELSINGFORS
Finland
Telephone
+358505500534
Category
Foreign branches of Swedish chartered banks
Other business
 
Corporate ID number
 
LEI code
 
FI identification number
17637
Status
Aktiv, 2014-01-01

Authorization

  • 12/10/2021 Betalningstjänst
    Betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i direktiv 2007/64/EG. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 11/20/2013 Mottagande av insättningar och andra återbet.medel…
    Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 11/20/2013 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filialer

Övrigt