Company register

TF Bank AB, filial Polen

Address
Centrum Biurowe Neptun
- GDANSK 80-244
Polen
Telephone
 
Category
Foreign branches of Swedish chartered banks
Other business
 
Corporate ID number
 
LEI code
 
FI identification number
17639
Status
Aktiv, 2015-01-01

Authorization

  • 11/5/2014 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filialer

Övrigt