Company register

Rocker AB (publ)

Address
Flaggan 1115
116 74 Stockholm
Sverige
Telephone
020-700 700
Category
Payment institution
Other business
 
Corporate ID number
559046-8574
FI identification number
44079
Status
Aktiv, 2017-02-02 - 1900-01-01

Authorization

  • 2/1/2021 Kontoinformationstjänster
    Kontoinformationstjänster
  • 10/9/2019 Genomföra betalningstransaktioner
    Genomföra betalningstransaktioner
  • 10/9/2019 Genomföra bet.trans genom kreditutrymme
    Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme

View cross border services

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

Övrigt

Laddar sidan