Company register

TF Bank AB (publ.), Eesti filiaal

Address
Ehitajate tee 114
- TALLIN
Estland
Telephone
 
Category
Foreign branches of Swedish chartered banks
Other business
 
Corporate ID number
 
LEI code
 
FI identification number
17646
Status
Aktiv, 2017-04-01

Authorization

  • 4/1/2017 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filialer

Övrigt