Company register

Klarna Bank AB (publ), filial i UK

Address
7th Floor
W1G0PW LONDON
Storbritannien
Telephone
+447734595508
Category
Foreign branches of Swedish chartered banks
Other business
 
FI identification number
17648
Status
Aktiv, 2019-01-01

Authorization

 • 1/1/2019 Utlåning
  Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
 • 1/1/2019 Betalningstjänst
  Betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i direktiv 2007/64/EG. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
 • 1/1/2019 Utgivning av elektroniska pengar
  Utgivning av elektroniska pengar.Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
 • 1/1/2019 Betalningsinitieringstjänster
  Betalningsinitieringstjänster
 • 1/1/2019 Kontoinformationstjänster
  Kontoinformationstjänster

filial

Laddar sidan