Company register

The First Interstellar Capital Limited

Address
Georgiou Karaiskaki 38-38Z
3032 Limassol
Telephone
00357 25 211 495
Category
Investment firm in EES, cross-border business
Other business
 
Corporate ID number
FI identification number
32675
Status
Aktiv, 2013-05-28 - 1900-01-01

Authorization

  • 5/28/2013 Mottagande och vidarebefordran order fin instr
    Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
  • 5/28/2013 Förvaring fin instr för kund samt kontanta medel
    Förvaring av finansiellt instrument för kund samt kontanta medel, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
  • 5/28/2013 Valutatjänster i samband med investeringstjänster
    Valutatjänster i samband med investeringstjänster, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Övrigt

Laddar sidan