Company register

ARGUSFX LTD

Address
6 Demostheni Severi Avenue 1st Floor
1080 NICOSIA
CYPERN
Telephone
00357 25 347 75
Category
Investment firm in EES with cross-border business
Other business
 
Corporate ID number
FI identification number

Authorization

  • 9/29/2017 Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
  • 9/29/2017 Utförande av order på kunders uppdrag
  • 9/29/2017 Portföljförvaltning
  • 9/29/2017 Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
  • 9/29/2017 Lämnande av kredit till inv för transaktion i fi instr
  • 9/29/2017 Valutatjänster i samband med investeringstjänster
  • 9/29/2017 Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
Laddar sidan