Company register

Robomarkets Deutschland GmbH

Address
Schillerstrasse 5
60313 Frankfurt/Main
Tyskland
Telephone
Category
Investment firm in EES, cross-border business
Other business
 
FI identification number
62076
Status
Aktiv, 2020-12-14

Authorization

 • 12/14/2020 Mottagande och vidarebefordran order fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 12/14/2020 Utförande av order på kunders uppdrag
  Utförande av order på kunders uppdrag, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 12/14/2020 Portföljförvaltning
  Portföljförvaltning, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 12/14/2020 Förvaring fin instr för kund samt kontanta medel
  Förvaring av finansiellt instrument för kund samt kontanta medel, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

ombud - mottagande och vidarebefordran order fin instr

Laddar sidan