Company register

Trading Point Of Financial Instruments Ltd

Address
12 Richard & Verengaria Street Araouzos Castle Court 3rdFloor
3042 LIMASSOL
CYPERN
Telephone
+35725029900
Category
Investment firm in EES with cross-border business
Other business
 
Corporate ID number
FI identification number
27257
Status
Aktiv

Authorization

  • 12/17/2010 Mottagande & vidarebefordran av order beträffande fi instr
  • 12/17/2010 Handel för egen räkning
  • 12/17/2010 Förvaring av fi instr för kund samt kontanta medel
  • 12/17/2010 Lämnande av kredit till inv för transaktion i fi instr
  • 12/17/2010 Valutatjänster i samband med investeringstjänster
  • 12/17/2010 Investerings- och finansanalys & allm rekom av fi instr
Laddar sidan