Company register

TF Bank AB

Address
Box 947
501 10 Borås
Sverige
Telephone
0703 15 56 08
Category
Banking companies (limited liability company)
Other business
insurance distribution
Institutions that fit into pre-determined criteria of size and complexity according Article 4(145) of Regulation 575/2013 can be subject to simpler and conservative alternatives of new prudential standards and reporting requirements.
 
Corporate ID number
556158-1041
LEI code
529900BGZZZTLLBR1X49
FI identification number
41463
Status
Aktiv, 1995-10-03

Authorization

  • 7/8/2021 Betalningstjänst
    Betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i direktiv 2007/64/EG. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 1/30/2012 Tillstånd att bedriva bankrörelse
    Tillstånd att bedriva bankrörelse, enligt lag 2004:297 om bank och finansieringsrörelse
  • 11/24/2009 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
    16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

View cross border services

Filialer

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

Övrigt