Finansiell stabilitet

FI har som en av sina huvuduppgifter att verka för ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 6 december

Publicerad 2023-11-29

Onsdagen den 6 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden för ett möte i Finansiella…

FI-analys nr 41: Fastighetsföretagen kan behöva minska sin skuldsättning

Publicerad 2023-11-28

I den här analysen uppskattar vi hur stora behov de svenska börsnoterade och större privatägda fastighetsföretagen har av att minska sina skulder i…

Anpassningen till ett högre ränteläge inte klar

Publicerad 2023-11-28

Högre räntor innebär att hushåll och företag behöver anpassa sin ekonomi. Finansinspektionen ser nu att risktagandet har minskat. Men det förändrade…

Antalet amorteringsundantag har stabiliserats

Publicerad 2023-11-27

Hushåll som drabbas hårt av den ekonomiska utvecklingen kan, om det finns särskilda skäl, få tillfälliga undantag från amorteringskraven på sina…