Bank

Banker och kreditmarknadsföretag förmedlar betalningar och möjliggör sparande och investeringar. De har därmed en nyckelroll för att ekonomin ska fungera väl. FI:s tillsyn handlar i grunden ofta om riskhantering, styrning och kontroll samt att det finns ett gott konsumentskydd. Till kategorin Bank räknas även företag som driver verksamhet med betaltjänster och elektroniska pengar, kreditgivning till konsumenter, inlåning, valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Foto: närbild på personer som bläddrar i papper i en mapp

Under kategorin Bank har vi samlat information om regler, tillstånd, tillsyn och rapportering som rör finansiella företag inom detta område. Här finns även information om riskanalys och utveckling av nya tillsynsmetoder för dessa företag.

FI har också ansvar för tillsynen över penningtvättfrågor i företag under FI:s tillsyn. 

Laddar sidan