Bank

Banker och kreditmarknadsföretag förmedlar betalningar och gör det möjligt att spara och investera. FI:s tillsyn handlar i grunden om riskhantering, styrning och kontroll samt att det finns ett gott konsumentskydd. Här finns även information som gäller kreditgivning till konsumenter och inlåning.

 

Banker ger undantag från amorteringskrav vid köp av nyproducerad bostad

Publicerad 2024-02-28

Bankerna kan ge undantag från amorteringskravet i samband med att låntagare köper en nyproducerad bostad. Sju av åtta banker använder undantaget och…

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 4, 2023

Publicerad 2024-02-23

FI publicerar i dag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det fjärde kvartalet 2023.

Finansinspektionen undersöker Swedbank

Publicerad 2024-02-23

FI ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket.

Viktigt med en helhetssyn vid förändring av villkoren på bostadsmarknaden

Publicerad 2024-02-22

FI har fått i uppdrag av regeringen att ta ställning till en höjning av bolånetaket från 85 procent till 90 procent. Samtidigt föreslår regeringen…