Anpassningen till ett högre ränteläge inte klar

Kommersiella fastighetsbolag med hög skuldsättning är särskilt utsatta om räntorna skulle ligga kvar på höga nivåer.

En helt unik investerings- möjlighet ...

AI kan försvåra för kriminella att utnyttja finanssektorn

Publicerad 2023-11-29

Det senaste året har vi sett en ökad användning av artificiell intelligens (AI) i samhället. I det är finanssektorn inget undantag. Med AI följer…

Finansiella stabilitetsrådet träffas 6 december

Publicerad 2023-11-29

Onsdagen den 6 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden för ett möte i Finansiella…

FI analyserar omställningsriskerna i bankernas låneportföljer

Publicerad 2023-11-29

Klimatomställningen kan medföra risker för bankerna. För att få en bättre uppfattning om dessa risker har Finansinspektionen (FI) påbörjat ett arbete…

FI-analys nr 41: Fastighetsföretagen kan behöva minska sin skuldsättning

Publicerad 2023-11-28

I den här analysen uppskattar vi hur stora behov de svenska börsnoterade och större privatägda fastighetsföretagen har av att minska sina skulder i…

Anpassningen till ett högre ränteläge inte klar

Publicerad 2023-11-28

Högre räntor innebär att hushåll och företag behöver anpassa sin ekonomi. Finansinspektionen ser nu att risktagandet har minskat. Men det förändrade…

Antalet amorteringsundantag har stabiliserats

Publicerad 2023-11-27

Hushåll som drabbas hårt av den ekonomiska utvecklingen kan, om det finns särskilda skäl, få tillfälliga undantag från amorteringskraven på sina…

Utvecklas på en meningsfull och flexibel arbetsplats

Många fördelar med att jobba på FI

På FI arbetar vi aktivt för att vara en modern arbetsplats där du som medarbetare trivs och utvecklas. Vi har flexibel arbetstid och det finns möjlighet att jobba på distans.

Möt våra medarbetare

Hos oss arbetar du i en lärande organisation och i vardagen möter du många kompetenta och engagerade kollegor. Vi arbetar ofta i projekt och delar kunskap med varandra.