Ändringar i tillsynsföreskrifterna samt nya rapporteringsregler om minimikrav på nedskrivningsbara…

FI har beslutat om ändrade regler om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt nya föreskrifter om periodisk rapportering av…

FI samlar in uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade
2019-05-17| EBA Nyheter Rapportering

FI har skickat ut ett brev till svenska kreditinstitut och värdepappersbolag om den årliga insamlingen av uppgifter om…

FI-forum: EU:s prospektförordning

Från och med den 21 juli 2019 ska EU:s prospektförordning tillämpas i sin helhet. En ny lag med kompletterande bestämmelser till…

Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan