Hållbarhet

I FI:s uppdrag ingår ett ansvar att arbeta för att det finansiella systemet bidrar till en hållbar utveckling. I hållbarhetsarbetet utgår vi från FI:s övergripande uppdrag, regelverken inom hållbar finans samt de verktyg som vi förfogar över som tillsynsmyndighet för finanssektorn.

FI följer riktlinjer för produktstyrningskraven enligt Mifid 2

Publicerad 2023-09-11

FI har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa Esmas reviderade riktlinjer för produktstyrningskraven enligt…

FI granskar hur fondförvaltare följer nya EU-regler om hållbarhet

Publicerad 2023-09-08

Finansinspektionen ska undersöka hur fondförvaltare integrerar hållbarhetsrisker och lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar i sin verksamhet.…

Standarder för hållbarhetsredovisning klara för beslut i EU

Publicerad 2023-08-21

Den 31 juli antog EU-kommissionen den slutliga versionen av ESRS − den första delegerade rättsakten som fastställer övergripande EU-standarder för…

Iosco stödjer globala standarder för hållbarhetsredovisning

Publicerad 2023-07-26

Internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, har beslutat att stödja de globala standarderna för hållbarhetsredovisning.…