Betalningar

Betalningssystemet är en samhällsviktig funktion. FI har tillsyn över clearingorganisationer för betalningar, betalningsinstitut, registrerade betaltjänstleverantörer, finansiella institut, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av elektroniska pengar.

Konsumentskyddsrapport 2023

Publicerad 2023-03-21

FI:s högst prioriterade risker inom konsumentskyddsarbetet för 2023 är osund kreditgivning, olämpliga investeringsprodukter och…

IMF:s granskning av den finansiella sektorn i Sverige är klar

Publicerad 2023-03-16

Under 2022 genomförde Internationella valutafonden (IMF) en granskning av den finansiella sektorn i Sverige, en så kallad FSAP (Financial Sector…

Förändringar i företagets ledning?

Publicerad 2023-03-08

Använd vår nya e-tjänst Ansök för ansökningar om ledningsprövning och ägarledningsprövning. En fördel är att du kommer att få snabbare beslut. Och de…

Rapport: Kontroll över finansiella företags utlagda verksamhet

Publicerad 2023-03-02

För att få en bättre kontroll över de finansiella företagens utlagda verksamhet behöver reglerna bli tydligare och mer enhetliga. FI bedömer att…