Betalningar

Betalningssystemet är en samhällsviktig funktion. FI har tillsyn över clearingorganisationer för betalningar, betalningsinstitut, registrerade betaltjänstleverantörer, finansiella institut, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av elektroniska pengar.

Finansinspektionen undersöker Swedbank

Publicerad 2024-02-23

FI ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket.

Slutrapporter med utkast till tekniska standarder för Dora

Publicerad 2024-02-12

De europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Esma och Eiopa, har publicerat det första paketet av slutliga rapporter med utkast till tekniska standarder…

FI:s innovationscenter närvarar vid Stockholm Fintech Week

Publicerad 2024-02-12

Finansinspektionens innovationscenter kommer att vara på plats på konferensen Stockholm Fintech Week den 14-15 februari för att berätta om FI:s olika…

FI ger Ekomni AB en varning

Publicerad 2024-01-19

FI varnar Ekomni AB för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.