Bank

Banker och kreditmarknadsföretag förmedlar betalningar och gör det möjligt att spara och investera. FI:s tillsyn handlar i grunden om riskhantering, styrning och kontroll samt att det finns ett gott konsumentskydd. Här finns även information som gäller kreditgivning till konsumenter och inlåning.

 

Bankpaket nära att färdigställas

Publicerad 2023-12-08

Den 6 december godkände EU:s medlemsstater ett bankpaket som bland annat implementerar de sista delarna av Basel 3-överenskommelsen inom EU. Även…

AI kan försvåra för kriminella att utnyttja finanssektorn

Publicerad 2023-11-29

Det senaste året har vi sett en ökad användning av artificiell intelligens (AI) i samhället. I det är finanssektorn inget undantag. Med AI följer…

FI analyserar omställningsriskerna i bankernas låneportföljer

Publicerad 2023-11-29

Klimatomställningen kan medföra risker för bankerna. För att få en bättre uppfattning om dessa risker har Finansinspektionen (FI) påbörjat ett arbete…

FI-analys nr 41: Fastighetsföretagen kan behöva minska sin skuldsättning

Publicerad 2023-11-28

I den här analysen uppskattar vi hur stora behov de svenska börsnoterade och större privatägda fastighetsföretagen har av att minska sina skulder i…