Försäkring

Försäkringsmarknaden ger privatpersoner och företag möjlighet att hantera sina risker och trygga sin framtida ekonomiska välfärd. FI:s uppdrag är att se till att företagen är stabila och att skydda konsumenternas tillgångar.

 

Försäkringsförmedlares applikation upphör 2 oktober

Publicerad 2023-09-26

Applikationen kommer att ersättas med ett nytt digitalt anmälningsförfarande. Tills den nya lösningen är på plats ska samtliga anmälningar och…

FI redovisar regeringsuppdrag om flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring

Publicerad 2023-09-15

Det är inte motiverat att ändra nuvarande lagstiftning för att ytterligare underlätta flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring. Däremot kan…

FI undersöker Alecta

Publicerad 2023-09-12

Finansinspektionen ska undersöka om Alecta följt gällande regelverk i samband med företagets investeringar i Heimstaden Bostad.

Finansiella produkter med hög risk erbjuds konsumenter

Publicerad 2023-08-31

FI har kartlagt 13 försäkringsförmedlare och vilka finansiella produkter som de erbjudit konsumenter. Analysen visar att det förekommit riskfyllda…