Betalningar

Betalningssystemet är en samhällsviktig funktion. FI har tillsyn över clearingorganisationer för betalningar, betalningsinstitut, registrerade betaltjänstleverantörer, finansiella institut, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av elektroniska pengar.

Valutaväxlaren My Change Scandinavia måste upphöra med sin verksamhet

Publicerad 2023-05-25

Finansinspektionen har beslutat att förelägga valutaväxlingsföretaget My Change Scandinavia AB (My Change) att omedelbart upphöra med sin verksamhet.…

FI i möte med bankerna om den svenska betalningsinfrastrukturen

Publicerad 2023-05-17

Den svenska infrastrukturen för betalningar är föråldrad och måste moderniseras. I dag har FI haft möte med Bankgirots svenska ägare om hur de ska ta…

Penningtvätt: ny riskbedömning beskriver stora risker med hawala

Publicerad 2023-05-17

Hawala är ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det slås fast i 2022 års nationella riskbedömning. Systemets…

Remissvar: Digital ingivning av årsredovisningar

Publicerad 2023-05-11

Finansinspektionen tillstyrker förslaget.