Betalningar

Betalningssystemet är en samhällsviktig funktion. FI har tillsyn över clearingorganisationer för betalningar, betalningsinstitut, registrerade betaltjänstleverantörer, finansiella institut, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av elektroniska pengar.

Dora-övning om rapportering av informationsregister

Publicerad 2024-04-12

De europeiska tillsynsmyndigheterna för finanssektorn har meddelat att de kommer att genomföra ett test kring rapportering av informationsregister…

FI-forum: Dora-regelverket

Publicerad 2024-04-12

EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn (Dora) börjar tillämpas den 17 januari 2025. För att informera om förordningen…

FI prioriterar särskilt sårbara sektorer för att motverka penningtvätt

Publicerad 2024-03-22

Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att…

Andreas Heed: Finansiella företag behöver vara bättre förberedda för kris

Publicerad 2024-03-21

Hoten och påfrestningarna mot den finansiella sektorn har eskalerat de senaste åren. Det behövs nu konkreta åtgärder från såväl finansiella företag…