Årsredovisning (IFRS 17)

Försäkringsstandarden IFRS 17 (Försäkringsavtal/Insurance Contracts) publicerades den 18 maj 2017. Standarden ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 i noterade försäkringsbolags koncernredovisningar. Standarden planeras att antas av EU under senare delen av 2018 eller i början av 2019.

2019

IASB har publicerat förslag på ändringar av IFRS 17

International Accounting Standards Board ( IASB) har publicerat ett förslag på ändringar av IFRS 17 Insurance Contracts.

Tidsplan för FI:s fortsatta arbete med IFRS 17

FI lämnar följande information om preliminär tidplan, övergångsreglering och koncernredovisningsregler som rör IFRS 17.

Koncernredovisningsregler och preliminär tidplan för IFRS 17

Nu finns dokumentation från det sjunde diskussionsmötet mellan FI och branschen relaterat till IFRS 17.

Resultat från sjätte diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det sjätte diskussionsmötet mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

FI fortsätter diskussionen med branschen om IFRS 17

FI har planerat in två diskussionsmöten om IFRS 17 under 2019. Här är tider och teman för mötena.

2018

IASB kommer att föreslå ytterligare ändringar i IFRS 17

Vid ett möte den 13 december 2018 diskuterade International Accounting Standards Board (IASB) frågeställningar som de fått om införandet av IFRS 17. Som ett resultat av detta har IASB beslutat att föreslå ändringar i punkt 78 om presentation i balansräkningen.

Tillämpning av redovisningsreglerna IFRS 17 skjuts upp

International Accounting Standards Board:s (IASB) styrelse har beslutat att skjuta upp tillämningen av IFRS 17 ett år.

FI ändrar tidplanen för kommande diskussionsmöten om IFRS 17

FI har i samråd med branschen beslutat att skjuta på de planerade diskussionsmötena om koncernredovisning respektive upplysningar och övergångsregler till 2019.

Resultat från femte diskussionsmötet med branschen om IFRS 17

Nu finns dokumentation från det femte diskussionsmötet mellan FI och branschen om redovisningsstandarden IFRS 17.

Diskussion om eventuella ändringar i IFRS 17

Styrelsen för International Accounting Standards Board (IASB) kommer att inleda diskussioner om eventuella ändringar i redovisningsreglerna IFRS 17.

Laddar sidan