Resultat

2024

Daniel Barrs uppmaningar till försäkringsbranschen

Försäkrings- och sparbranschen har anledning att fundera över vad man kan göra för att sätta konsumentens behov i centrum. Nya krav på beredskap och hållbarhetsarbetet innebär också att företagen behöver utveckla sina strategier för samhällsansvar. Det var några av de budskap som Daniel Barr framförde till aktörer i försäkringsbranschen när han i dag talade på evenemanget Di Försäkring.

Slutrapporter med utkast till tekniska standarder för Dora

2024-02-12 | Dora Betalningar Nyheter

De europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Esma och Eiopa, har publicerat det första paketet av slutliga rapporter med utkast till tekniska standarder kopplade till EU:s förordning om digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn (Dora). Rapporterna har överlämnats till EU-kommissionen för beslut.

Om Dora

2024-02-12 | Försäkring

EU-förordningen för digital operativ motståndskraft (Dora-förordningen) börjar gälla i januari 2025. Den innebär nya krav på i stort sett alla företag inom den finansiella sektorn när det gäller it-risker.

It-risker (Dora)

2024-02-12 | Dora Försäkring

EU-förordningen för digital operativ motståndskraft (Dora-förordningen) börjar gälla i januari 2025. Den innebär nya krav på företag inom den finansiella sektorn när det gäller it-risker.

Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto

2024-02-07 | Remissvar Försäkring

FI:s remissvar på regeringens promemoria Flexiblare regler för utbetalning från pensionsförsäkring och pensionssparkonto, Fi2023/03200.

FI undersöker KPA Pension

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

FI undersöker Folksam

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

FI undersöker Pensionsmyndigheten

Undersökningen syftar till att granska om gällande bestämmelser har följts i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

Finansinspektionen undersöker Folksam, KPA och Pensionsmyndigheten

FI ska undersöka om Folksam, KPA och Pensionsmyndigheten följt gällande regelverk i samband med sina investeringar i Heimstaden Bostad.