Resultat

2024

Bankbarometern (2024:2)

2024-10-24 | Om FI

FI publicerar Bankbarometern. Detta är den andra av årets två rapporter.

Eric Leijonram berättar om FI:s prioriteringar

2024-10-16 | Om FI

FI:s chefsjurist Eric Leijonram ger en inblick i hur FI ser på sitt uppdrag och vad FI prioriterar under 2024.

2023

Styrelsemöte, december

2024-12-10 | Om FI

Läs mer

Kapitalkrav för svenska banker, kv. 3

2024-11-25 | Om FI

FI publicerar kvartalsvis kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut inom tillsynskategori 1 och 2.

Styrelsemöte, november

2024-11-12 | Om FI

Läs mer

Styrelsemöte, oktober

2024-10-15 | Om FI

Läs mer