Resultat

2024

FI vill att företag ska fylla i enkät om intresse att erbjuda kryptotillgångstjänster

Enligt EU:s nya kryptoregelverk Mica kommer vissa företag att kunna erbjuda kryptotillgångstjänster inom EU efter att ha underrättat landets tillsynsmyndighet. FI vill nu få en bild av hur många företag i Sverige som planerar att erbjuda kryptotillgångstjänster enligt artikel 60 i Mica och ber därför företagen att svara på en enkät.

EBA publicerar regulatoriska standarder enligt Mica-förordningen

Europeiska bankmyndigheten, EBA, publicerade den 13 juni ett paket beståendes fem regulatoriska tekniska standarder och en riktlinje enligt Mica-förordningen.

FI-analys nr 44: De flesta har förlorat pengar på att handla med kryptocertifikat

Mer än hälften av de svenskar som handlat med kryptocertifikat under de senaste sex åren har förlorat pengar på sin investering. Detta trots att den underliggande marknaden stigit med uppåt 500 procent under den studerade perioden. Det visar en ny analys från FI som undersöker svenskarnas handel i kryptocertifikat.

Konsumentskyddsrapport 2024: Företag fortsätter att erbjuda konsumenter olämpliga produkter

2024-05-08 | Låna Betala Försäkra

Dyra och komplexa produkter är olämpliga för de flesta konsumenter. Trots detta förekommer att företag säljer sådana produkter brett. Detta är en av riskerna för konsumenter som FI lyfter i årets konsumentskyddsrapport.

Bedragare erbjuder oväntade och lockande utbetalningar

2024-04-22 | Betala Konsument Spara

När många kämpar med sin privatekonomi passar bedragarna på att locka med oväntade utbetalningar. ”Tiodubbla din investering på en månad” eller ”Ta del av ditt arv”, så kan det låta när bedragare kontaktar dig i sociala medier, mejl eller över telefon. De kan också påstå att du har frysta bitcoin eller andra kryptotillgångar registrerade på din mejladress. Och har du en gång råkat ut för en bedragare är risken stor att de kontaktar dig igen. Detta är några av de iakttagelser vi gör i vår första rapport om investeringsbedrägerier 2024.

Fyra anledningar till att inte köpa krypto

2024-04-15 | Betala Konsument Spara

Just nu rapporteras det mycket om kryptotillgångar i media och olika investeringstips delas i sociala medier. Trots att regleringar för kryptomarknaden är på gång kommer det fortsatt vara mycket riskabelt för dig som konsument att investera i krypto. Vi har listat fyra anledningar till att inte göra det.

FI prioriterar särskilt sårbara sektorer för att motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka risken för penningtvätt har FI identifierat ett antal områden där riskerna bedöms som särskilt stora och som vi kommer att ha ett extra fokus på under året.

FI-forum: EU:s nya kryptoregelverk (Mica)

EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar, Mica-förordningen, börjar tillämpas i år. Den 11 april anordnade FI ett forum för att informera om det nya regelverket och vad det innebär för branschen.

Ny undersökning: ekonomisk ohälsa högre hos vissa grupper

2024-01-17 | Låna Betala Försäkra

En ny undersökning som gjorts på uppdrag av Finansinspektionen och Folkhälsomyndigheten visar att svenskar överlag har ett högt finansiellt välbefinnande, även kallat ekonomisk hälsa. Samtidigt känner många en oro eller stress över sin ekonomi, vilket enligt undersökningsresultatet kan leda till negativ påverkan på hälsan. Dessutom uppger en av tre att de har haft svårt att klara löpande utgifter för mat och hyra under det senaste året. Undersökningen pekar också på att vissa grupper är överrepresenterade bland de som har lägst finansiellt välbefinnande.