Resultat

2020

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i HMS Networks

2020-02-27 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 7 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i HMS Networks AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i LifeAssays

A har på värdepappersmarknaden i Stockholm handlat med aktier i bolaget LifeAssays AB. A har genomfört köp på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att köpen har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Rootfruit

A har på värdepappersmarknaden i Stockholm handlat med aktier i bolaget Rootfruit AB. A:s köp av aktier i små volymer kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att köpen har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Net Trading Group NTG

2020-02-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 21 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Net Trading Group NTG AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Dometic Group

2020-02-19 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 210 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Dometic Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Kinnevik

2020-02-19 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 11 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Kinnevik AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Powercell Sweden

2020-02-17 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 110 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion med aktier i Powercell Sweden AB till Finansinspektionen.

Agria får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Humlegården Fastigheter

2020-02-17 | Sanktioner

Försäkringsaktiebolaget Agria ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med obligationer i Humlegården Fastigheter AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Pharmacolog

2020-02-17 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 10 500 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla en transaktion med BTA i Pharmacolog i Uppsala AB till Finansinspektionen.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Laddar sidan