Resultat

2018

Worldquant får avgift för sen blankningsanmälan

2018-07-09 | Sanktioner

Finansinspektionen beslutar att Worldquant, LLC ska betala särskild avgift på 113 700 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i AB SKF hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Worldquant får avgift för sen blankningsanmälan

2018-07-09 | Sanktioner

Worldquant, LLC ska betala särskild avgift på 51 200 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Modern Times Group MTG AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Videobur

A har köpt aktier i bolaget Videobur Sthlm AB. Köpet kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att köpet har utförts av legitima skäl.

Capital Conquest får sanktionsavgift

2018-07-03 | Sanktioner

Capital Conquest AB ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att inte ha ansökt om godkännande av ett prospekt.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Avensia

2018-07-03 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 13 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Avensia AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Xavitech

2018-06-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 58 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Xavitech AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för felaktig anmälan i DDM Holding AG

2018-06-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor för felaktigheter i en anmälan av en transaktion med aktier i DDM Holding AG.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i EcoRub

A har köpt aktier i bolaget EcoRub. Köpen kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att köpen har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Boozt

2018-06-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 11 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Boozt AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Husqvarna Aktiebolag

2018-06-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 58 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Husqvarna Aktiebolag till Finansinspektionen.

Laddar sidan