Resultat

2021

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Scandinavian Credit Fund I

2021-01-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 72 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med kapitalandelsbevis i Scandinavian Credit Fund I AB (publ) till Finansinspektionen.

Brax Investments får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nordic Flanges Group

2021-01-15 | Sanktioner

Brax Investments SA ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion med aktier i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Bees Invest får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nordic Flanges Group

2021-01-15 | Sanktioner

Bees Invest SA SPF ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion med aktier i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionen.

2020

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Alzinova

A har genomfört transaktioner i Alzinova AB tillsammans med B. Transaktionerna har skett på handelsplatsen Spotlight Stock Market mellan A:s depå och B:s depå, båda i Nordnet Bank. Transaktionerna har utförts på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Carnegie Investment Bank får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

Carnegie Investment Bank AB ska betala en sanktionsavgift på 750 000 kronor för inte ha rapporterat en misstänkt marknadsmanipulation.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Alzinova

A har handlat aktier i bolaget Alzinova AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Orezone

A har handlat aktier i bolaget Orezone AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Energifonden Sverige får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Smart Energy Sweden Group

2020-12-17 | Sanktioner

Energifonden Sverige AB ska betala en sanktionsavgift på 6 000 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i GoldBlue

A har handlat aktier i bolaget GoldBlue AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

European High Growth Opportunities SF får sanktionsavgift för sen flaggning i Obducat

2020-12-10 | Sanktioner

European High Growth Opportunities SF, B124207, ska betala en sanktionsavgift på 1 miljon kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i Obducat Aktiebolag dels överstigit, dels gått ner under en flaggningsgräns.

Laddar sidan