Resultat

2019

FI:s kommentar till medias frågor om jäv

2019-06-19 | Nyheter Om FI

Vid Swedbanks årsstämma gjordes ändringar av sammansättningen av bankens styrelse. Bland annat lämnade Peter Norman styrelsen och Göran Persson valdes till ordförande i banken. Media har ställt frågor om det finns något jävsförhållande beträffande FI:s ordförande Sven-Erik Österberg och Göran Persson.

Protokoll 2019:6

2019-06-18 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse tisdagen den 21 maj 2019.

Dagordning den 18 juni

2019-06-12 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde  den 18 juni 2019.

Styrelsemöte, december

2019-05-29 | Om FI

Läs mer

Styrelsemöte, november

2019-05-29 | Om FI

Läs mer

Styrelsemöte, oktober

2019-05-29 | Om FI

Läs mer

Styrelsemöte, september

2019-05-29 | Om FI

Läs mer

Styrelsemöte, juni

2019-05-29 | Om FI

Läs mer

Laddar sidan