Resultat

2024

Efrag publicerar utkast till digitala taxonomier för hållbarhetsrapportering

Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering, Efrag, har publicerat två utkast till särskild klassificering (taxonomi) inför kommande krav på enhetligt elektroniskt format för företagens hållbarhetsrapporter.

Daniel Barrs uppmaningar till försäkringsbranschen

Försäkrings- och sparbranschen har anledning att fundera över vad man kan göra för att sätta konsumentens behov i centrum. Nya krav på beredskap och hållbarhetsarbetet innebär också att företagen behöver utveckla sina strategier för samhällsansvar. Det var några av de budskap som Daniel Barr framförde till aktörer i försäkringsbranschen när han i dag talade på evenemanget Di Försäkring.

Våra prioriteringar i tillsynen 2024

Erbjuds konsumenter rätt tjänster på finansmarknaden? Hur levererar sektorn samhällsviktiga tjänster i en osäker omvärld? Hur skyddar sig finansiella företag från att utnyttjas i kriminella syften? Det är några av de frågor som vi kommer att ha fokus på i vår tillsyn i år.

FI vill se mer standardiserad taxonomirapportering

Det är i dag svårt att jämföra den hållbarhetsdata som finansiella företag rapporterar enligt taxonomiförordningen eftersom informationen presenteras på ett varierande sätt. Det visar en analys från FI, som nu uppmanar företag att i större utsträckning följa EU-kommissionens vägledning för rapportering enligt taxonomiförordningen. På så vis vill FI att det ska bli lättare för investerare att kunna jämföra företag och göra hållbara investeringar.

Utkast till standarder för små och medelstora företags hållbarhetsrapportering

Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering, Efrag, har publicerat utkast till två standarder för hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag (SME).

2023

Nya EU-standarder för hållbarhetsredovisning publicerade

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) har nyligen publicerat den första delegerade förordningen som fastställer ESRS − EU-standarder för rapportering av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade uppgifter. Förordningen träder i kraft tre dagar efter publiceringen i EUT och ska tillämpas från och med den 1 januari 2024 för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2024 eller senare.

Politisk överenskommelse om tillbörlig granskning av hållbarhet i företagens värdekedja

2023-12-18 | Hållbarhet Nyheter

Den 14 december meddelade rådet och parlamentet att en informell överenskommelse träffats kring innehållet i direktivet om tillbörlig granskning av hållbarhet i företagens värdekedja (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

Yttrande från Esma om standard för granskning av hållbarhetsrapporter

2023-12-18 | Hållbarhet Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lämnat ett yttrande om förslaget på en internationell standard för granskning av företagens hållbarhetsrapporter. Förslaget är framtagen av standardiseringsorganet International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB.

Förslag på riktlinjer för tillsyn över börsföretagens hållbarhetsinformation

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett förslag på riktlinjer för tillsyn över börsföretagens hållbarhetsinformation.

Esma publicerar ett uttalande om ESG- och hållbarhetsrelaterade begrepp i fondnamn

2023-12-14 | Hållbarhet Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett offentligt uttalande med en uppdatering om konsultationen om riktlinjer gällande användningen av ESG- och hållbarhetsrelaterade begrepp i fondnamn.