Sök tillstånd

Ett företag som erbjuder finansiella tjänster till allmänheten måste ha tillstånd från oss för att få bedriva verksamhet. I en tillståndsansökan går vi bland annat igenom företagets kapitalsituation, verksamhetsplan, ägare och företagsledning. Under företagets löpande verksamheten kan ytterligare tillstånd behövas från oss.

Så här handläggs din ansökan

  • En ansökan blir ett ärende hos oss och får ett diarienummer.
  • En handläggare blir ansvarig för ärendet och du får en bekräftelse med diarienummer (skriftlig eller muntlig) på att ansökan kommit in till FI.
  • När ansökningsavgiften är betald går handläggaren igenom ansökan för att se om den är fullständig.
  • Om något saknas begär vi in kompletterande uppgifter från er. Ibland behöver vi även ta in uppgifter från andra myndigheter.
  • I den fortsatta bedömningen kan fler tjänstemän på FI med olika kompetens vara inblandade.
  • När ansökan är fullständig och av god kvalitet fattar vi beslut i ärendet. En kopia av beslutet skickas till er. All information i ärendet sparas och diarieförs.

Lämna material till FI

Hur lång tid tar det att få ett tillstånd?

Hur lång tid det tar att handlägga ett ärende beror på vad ärendet gäller. För vissa ärenden finns lagstadgade maxtider.

För det stora flertalet ärenden finns inga sådana lagstadgade tider men FI försöker alltid att avgöra ärenden så snart som möjligt.

För att ett ärende ska kunna handläggas måste ansökan vara korrekt och fullständig samt att eventuell avgift är inbetald.

Om avgifterna som anges här på webbplatsen avviker från de avgifter som anges i förordningen gäller avgifterna i förordningen.

Tillståndsavgifter på FI

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte in någon avgift förrän du har fått handläggarbrevet och ett diarienummer!

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan