Kalender

2024

tis 12 mar, Styrelsemöte, mars

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tis 12 mar, Rundabordssamtal om utkast till standarder för hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag

Tid: 14.00–16.00 Plats: Digitalt | Om FI

Digitalt rundabordsamtal med branschen och andra berörda parter om Efrags utkast till standarder för hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag. Efrag är den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering.

tis 23 apr, Styrelsemöte, april

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

ons 24 apr, Daniel Barr diskuterar åtgärder mot penningtvätt

Tid: 10.00–10.30 Plats: Penningtvättsdagarna, Münchenbryggeriet | Om FI

FI:s generaldirektör Daniel Barr deltar i en paneldiskussionom åtgärder för att stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism.

ons 24 apr, Vidar Gothenby berättar om utvärderingar av arbetet mot penningtvätt

Tid: 11.30–12.00 Plats: Penningtvättsdagarna, Münchenbryggeriet | Om FI

Vidar Gothenby, senior jurist på FI, berättar om utvärderingar av arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering i Sverige.

ons 24 apr, Erik Blommé diskuterar penningtvättsdomar

Tid: 15.50–16.20 Plats: Penningtvättsdagarna, Münchenbryggeriet | Om FI

Erik Blommé, chef för FI:s avdelning Penningtvättstillsyn, deltar i en paneldiskussion om insikter, trender och lärdomar från tidigare penningtvättsdomar.

mån 20 maj, Styrelsemöte, maj

Tid: 13.00–16.30 | Om FI

Läs mer

fre 24 maj, Kapitalkrav för svenska banker, kv. 1

Tid: 08.00 | Om FI

FI publicerar kvartalsvis kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut inom tillsynskategori 1 och 2.

mån 27 maj, Stabiliteten i det finansiella systemet 2024:1

Tid: 08.00 | Om FI

Rapporten bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på de finansiella marknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll.

tis 18 jun, Styrelsemöte, juni

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

fre 23 aug, Kapitalkrav för svenska banker, kv. 2

Tid: 08.00 | Om FI

FI publicerar kvartalsvis kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut inom tillsynskategori 1 och 2.

tis 17 sep, Styrelsemöte, september

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tis 15 okt, Styrelsemöte, oktober

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

tis 12 nov, Styrelsemöte, november

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

mån 25 nov, Kapitalkrav för svenska banker, kv. 3

Tid: 08.00 | Om FI

FI publicerar kvartalsvis kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut inom tillsynskategori 1 och 2.

tis 10 dec, Styrelsemöte, december

Tid: 09.30–14.00 | Om FI

Läs mer

2025