FI i sociala medier

Vi är aktiva i sociala medier för att sprida kännedom om FI:s verksamhet. Ytterligare ett motiv är att ha fler kommunikationskanaler i händelse av kris eller driftavbrott på fi.se.

Twitter har vi ett konto för FI:s nyheter och ett för nätverket Gilla din ekonomi där FI är en av flera aktörer.

Linkedin har vi en FI-sida. Syftet är att nå potentiella medarbetare. 

Youtube samlar vi FI:s alla webbsändningar. Vi har även en särskild kanal för de filmer som tas fram inom ramen för FI:s uppdrag att initiera finansiell folkbildning.

På Facebook har vi ett konto för nätverket Gilla din ekonomi.


Senast granskad: 2022-01-05