Finansiell stabilitet

FI har som en av sina huvuduppgifter att verka för ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster.

Den svenska bolånemarknaden 2023

Publicerad 2023-03-28

Bolånetagare pressas av stigande räntor. Samtidigt har den stora majoriteten av nya bolånetagare fortfarande goda marginaler i sin privatekonomi. Det…

Ökande räntekostnader pressar bolånetagare

Publicerad 2023-03-28

Bolånetagare pressas av stigande räntor. Samtidigt har den stora majoriteten av nya bolånetagare fortfarande goda marginaler i sin privatekonomi. Det…

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 21 mars 2023

Publicerad 2023-03-22

Protokollet från mötet finns nu tillgängligt.

Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet

Publicerad 2023-03-20

Tisdagen den 21 mars träffas företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella…