Finansiell stabilitet

FI har som en av sina huvuduppgifter att verka för ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster.

Susanna Grufman: Ekonomiskt omslag i en orolig värld

Publicerad 2023-01-31

Det ekonomiska läge vi har nu präglas av genuin osäkerhet. Ingen av oss vet exakt vad som kommer att hända. Men vi vet att mycket kan gå fel och att…

Förtydligande i PM om uppdaterad pelare 2-metod

Publicerad 2023-01-30

FI har gjort ett förtydligande i den tidigare publicerade promemorian (2021-07-13) för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering för…

ESRB utfärdar rekommendation om sårbarheter i den kommersiella fastighetssektorn

Publicerad 2023-01-25

Europeiska systemrisknämnden (ESRB), EU:s makrotillsynsorgan, utfärdar en generell rekommendation om risker kopplade till sårbarheter på de…

Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2023

Publicerad 2023-01-20

Hur hanterar finanssektorn inflationen, de höga räntorna och den försvagade ekonomin? Hur tar bankerna hand om sina kunder som drabbas i dessa tuffa…