FFFS 2021:32

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

Gäller från 2021-10-15 , ändring av ej publicerad författning

Sammanfattning

FI upphäver Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde. FI ska för varje kvartal beräkna ett kontracykliskt buffertriktvärde, och vid behov fastställa eller ändra ett kontracykliskt buffertvärde (7 kap. 1 § första stycket lagen [2014:966] om kapitalbuffertar). Hittills har FI meddelat beslut om buffertvärdet genom inspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde.

Orsaken till att föreskrifterna nu upphävs är att FI framöver kommer att fastställa eller ändra det kontracykliska buffertvärdet genom särskilda beslut som publiceras på inspektionens webbplats, i stället för genom föreskrifter.

Föreskrifterna upphör att gälla den 15 oktober 2021. ändr. 2021:32

Dokument