Företagsregistret

TF Bank AB, filial Finland

Adress
PB 51
00811 HELSINGFORS
Finland
Telefon
+358505500534
Kategori
Svenskt bankaktiebolag, utländsk filial
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
17637
Status
Aktiv, 2014-01-01

Tillstånd

  • 2013-11-20 Mottagande av insättningar och andra återbet.medel…
    Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2013-11-20 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filial till

Laddar sidan