Företagsregistret

Qred Bank AB

Adress
Drottninggatan 98
111 60 Stockholm
Sverige
Telefon
 
Kategori
Bankaktiebolag
Annan verksamhet
Litet och icke-komplext institut
 
Organisationsnummer
559008-9800
LEI kod
549300EAKQN52UB9J551
Institutnummer hos FI
80569
Status
Aktiv, 2015-08-24

Tillstånd

 • 2023-10-02 Mottagande av insättningar och andra återbet.medel…
  Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
 • 2023-10-02 Utlåning
  Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
 • 2023-10-02 Betalningstjänst
  Betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i direktiv 2007/64/EG. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
 • 2023-05-24 Tillstånd att bedriva bankrörelse
  Tillstånd att bedriva bankrörelse, enligt lag 2004:297 om bank och finansieringsrörelse

Se gränsöverskridande handel

Övrigt