Företagsregistret

Ikano Bank AB (publ), Polish Branch

Adress
Ul. Postepu 14
02-676 WARSZAWA
Polen
Telefon
+48224315611
Kategori
Svenskt bankaktiebolag, utländsk filial
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
17643
Status
Aktiv, 2015-04-30

Tillstånd

  • 2015-08-03 Utgivning av elektroniska pengar
    Utgivning av elektroniska pengar.Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2015-08-03 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filial till

Laddar sidan