Företagsregistret

TF Bank AB (publ.), Eesti filiaal

Adress
Ehitajate tee 114
TALLIN
Estland
Telefon
Kategori
Svenskt bankaktiebolag, utländsk filial
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
17646
Status
Aktiv, 2017-04-01

Tillstånd

  • 2017-04-01 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filial till

Laddar sidan