Företagsregistret

Accuindex EU Limited

Adress
Agias Zonis & Thessalonikis 1
3026 LIMASSOL
Cypern
Telefon
00357 25 262 20
Kategori
Utl.värdepappersbolag i EES, gräns.handel
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
 
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
43874
Status
Aktiv, 2017-12-13

Tillstånd

 • 2017-12-13 Mottagande och vidarebefordran order fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2017-12-13 Utförande av order på kunders uppdrag
  Utförande av order på kunders uppdrag, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2017-12-13 Förvaring fin instr för kund samt kontanta medel
  Förvaring av finansiellt instrument för kund samt kontanta medel, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2017-12-13 Valutatjänster i samband med investeringstjänster
  Valutatjänster i samband med investeringstjänster, enligt 4 kap. 1 § 1-2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Övrigt