Företagsregistret

Mandat Kapitalförvaltning AB

Adress
Jungfrugatan 35
114 44 Stockholm
Sverige
Telefon
0703360364
Kategori
Försäkringsdistribution
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
559193-1844
Institutnummer hos FI
51078
Status
Aktiv, 2019-07-08

Tillstånd

  • 2020-03-18 Ia) Livförsäkring (direkt)
    Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2020-03-18 III. Försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)
    III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2020-03-18 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
    IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

agerar ombud - mottagande o vidarebefordran order betr fin instr

agerar ombud - investeringsrådgivning till kund betr fin instr

agerar ombud - plac av finansiella instrument utan fast åtagande

anställdaforsform

Laddar sidan