Företagsregistret

Lancelot Asset Management Aktiebolag

Adress
Box 16172
103 23 Stockholm
Sverige
Telefon
08-440 53 80
Kategori
Auktoriserad AIF-förvaltare
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
556562-9705
Institutnummer hos FI
35390
Status
Aktiv, 1999-01-04

Tillstånd

 • 2015-03-10 Underr sv AIF marknadsf av en EES-baserad AIF
  Underrättelse om att en svensk AIF-förvaltares marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap. 3 §
 • 2014-11-04 Tillstånd att lämna investeringsråd
  Tillstånd att lämna investeringsråd, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p4
 • 2014-11-04 Tillst ta emot och vidarebefordra order fin instr
  Tillstånd att ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p3
 • 2014-11-04 Tillstånd att förvalta AIF:er
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 §
 • 2014-11-04 Diskretionär portföljförvaltning, LAIF
  Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 §
 • 2014-11-04 Tillst förv/admin andel el aktier ftg koll invest
  Tillstånd att förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p1
 • 2014-11-04 Tillstånd ta emot medel med redovisningsskyldighet…
  Tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p2
 • 2014-11-04 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi andra strategi…
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi andra strategier, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2014-11-04 Tillst förvalta AIF fondstrategi fondifond fonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi fond-i-fond-fonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§

Förvaltade fonder

Laddar sidan