Företagsregistret

SEB Kort Bank AB, filial Finland

Adress
PB 1085
00101 HELSINGFORS
Finland
Telefon
+358 9 693 991
Kategori
Svenskt bankaktiebolag, utländsk filial
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
47524
Status
Aktiv, 1999-11-16

Tillstånd

 • 2019-01-10 Utlåning
  Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
 • 2009-09-30 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2009-09-30 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-11-16 Betalningstjänst
  Betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i direktiv 2007/64/EG. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filial till

Laddar sidan