Företagsregistret

Carnegie Fonder AB

Adress
Regeringsgatan 56, Box 7828
103 97 Stockholm
Sverige
Telefon
08-121 550 71
Kategori
Fondbolag
Annan verksamhet
Auktoriserad AIF-förvaltare
 
Organisationsnummer
556266-6049
Institutnummer hos FI
58026
Status
Aktiv, 1991-11-25

Tillstånd

 • 2021-02-08 Tillst förvalta AIF fondstrategi fondifond fonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi fond-i-fond-fonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2017-02-10 Underr sv AIF marknadsf av en EES-baserad AIF
  Underrättelse om att en svensk AIF-förvaltares marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap. 3 §
 • 2014-09-29 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi andra strategi…
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi andra strategier, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2014-09-29 Tillstånd att förvalta AIF:er
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 §
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning, LVF
  Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §
 • 2005-10-06 Tillstånd för förvaring av fondandelar
  Tillstånd för ett fondbolag att ta emot vissa fondandelar för förvaring.
 • 2005-10-06 Tillstånd ta emot medel med redovisningsskyldighet…
  Tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 7 kap. 1 § p.2
 • 2005-10-06 Lämna invråd avs finansiella instr (5 kap)
  Tillstånd för ett fondbolag att lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som avses i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
 • 2005-10-06 Tillstånd till fondverksamhet
  Tillstånd att driva fondverksamhet, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §

Förvaltade fonder

Laddar sidan