Företagsregistret

Skandia Fonder AB

Adress
106 55 Stockholm
Sverige
Telefon
08-463 60 00
Kategori
Fondbolag
Annan verksamhet
Auktoriserad AIF-förvaltare
 
Organisationsnummer
556317-2310
Institutnummer hos FI
58064
Status
Aktiv, 1991-08-28

Tillstånd

 • 2014-08-06 Underr sv AIF marknadsf av en EES-baserad AIF
  Underrättelse om att en svensk AIF-förvaltares marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap. 3 §
 • 2014-03-28 Underrättelse marknadsf EESbas AIF till prof i Sv
  Underrättelse om marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 4 kap. 6 §
 • 2013-12-30 Underr sv AIF förvaltn av en EES-baserad AIF
  Underrättelse om en svensk AIF-förvaltares förvaltning av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap. 1 §
 • 2013-11-06 Tillstånd att förvalta AIF:er
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 §
 • 2013-11-06 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi andra strategi…
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi andra strategier, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2013-11-06 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi fastighetsfond…
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi fastighetsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2013-11-06 Tillst förvalta AIF fondstrategi fondifond fonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi fond-i-fond-fonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2013-11-06 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi hedgefonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi hedgefonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2013-11-06 Tillst förv AIF fondstrategi riskkapitalfonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi riskkapitalfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2005-03-21 Tillstånd till fondverksamhet
  Tillstånd att driva fondverksamhet, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §

Se gränsöverskridande handel

Förvaltade fonder

Laddar sidan