Företagsregistret

Solid Försäkringsaktiebolag

Adress
Box 22068
250 22 Helsingborg
Sverige
Telefon
042-38 20 00
Kategori
Riksbolag, skadeförsäkringar
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
516401-8482
LEI kod
529900JIV2O9HEPWIN77
Institutnummer hos FI
22090
Status
Aktiv, 1994-01-11

Tillstånd

 • 2010-02-01 3. Landfordon (direkt)
  3. Landfordon (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2010-02-01 6. Fartyg (direkt)
  6. Fartyg (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2010-02-01 7. Godstransport (direkt)
  7. Godstransport (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2010-02-01 10. Motorfordonsansvar (direkt)
  10. Motorfordonsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2010-02-01 12. Fartygsansvar (direkt)
  12. Fartygsansvar (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2005-06-08 17. Rättsskydd (direkt)
  17. Rättsskydd (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1998-04-21 18. Assistans (direkt)
  18. Assistans (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 10. Motorfordonsansvar (indirekt)
  10. Motorfordonsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 11. Luftfartygsansvar (indirekt)
  11. Luftfartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 12. Fartygsansvar (indirekt)
  12. Fartygsansvar (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 13. Allmän ansvarighet (indirekt)
  13. Allmän ansvarighet (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 14. Kredit (direkt)
  14. Kredit (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 14. Kredit (indirekt)
  14. Kredit (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 15. Borgen (direkt)
  15. Borgen (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 15. Borgen (indirekt)
  15. Borgen (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 16. Annan förmögenhetsskada (indirekt)
  16. Annan förmögenhetsskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 17. Rättsskydd (indirekt)
  17. Rättsskydd (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 18. Assistans (indirekt)
  18. Assistans (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 1. Olycksfall (indirekt)
  1. Olycksfall (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 2. Sjukdom (indirekt)
  2. Sjukdom (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 3. Landfordon (indirekt)
  3. Landfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 4. Spårfordon (indirekt)
  4. Spårfordon (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 5. Luftfartyg (indirekt)
  5. Luftfartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 6. Fartyg (indirekt)
  6. Fartyg (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 7. Godstransport (indirekt)
  7. Godstransport (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 8. Brand och naturkrafter (direkt)
  8. Brand och naturkrafter (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 8. Brand och naturkrafter (indirekt)
  8. Brand och naturkrafter (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 9. Annan sakskada (direkt)
  9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 9. Annan sakskada (indirekt)
  9. Annan sakskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 Koncession
  Koncession, [2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 13. Allmän ansvarighet (direkt)
  13. Allmän ansvarighet (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1994-07-15 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
  16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Se gränsöverskridande handel

Filialer

ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

ombud - 1. olycksfall (direkt)

ombud - 2. sjukdom (direkt)

ombud - 13. allmän ansvarighet (direkt)

ombud - 17. rättsskydd (direkt)

ombud - 18. assistans (direkt)

ombud - 7. godstransport (direkt)

ombud - 8. brand och naturkrafter (direkt)

ombud - 9. annan sakskada (direkt)

Övrigt