Företagsregistret

Garantum Fondkommission Aktiebolag

Adress
Box 7364
103 90 Stockholm
Sverige
Telefon
08-5225 50 00
Kategori
Värdepappersbolag
Annan verksamhet
Litet och icke-komplext institut
 
Organisationsnummer
556668-1531
LEI kod
549300SUPDLSXO6YWJ42
Institutnummer hos FI
35193
Status
Aktiv, 2005-04-06

Tillstånd

 • 2010-11-26 Tillstånd registreras som förv av fondandelar
  Tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 12 § eller lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 12 kap. 5 §
 • 2009-06-15 Ta emot kunders medel på konto
  Ta emot kunders medel på konto, enligt 2 kap. 2 § 8 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2009-06-15 Lämna kredit för genomförande trans m fin instr
  Lämna kredit för genomförande av transaktion med finansiellt instrument, enligt 2 kap. 2 § 2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Mottagande o vidarebefordran order betr fin instr
  Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Utförande order betr fin instr på kunders uppdrag
  Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag, enligt 2 kap. 1 § 2 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Handel med finansiella instrument för egen räkning…
  Handel med finansiella instrument för egen räkning, enligt 2 kap. 1 § 3 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning betr fin instr
  Diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 4 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Investeringsrådgivning till kund betr fin instr
  Investeringsrådgivning till kund beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 1 § 5 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Garantigivn o plac av fin instr med fast åtagande
  Garantigivning och placering av finansiella instrument med fast åtagande, enligt 2 kap. 1 § 6 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Plac av finansiella instrument utan fast åtagande
  Placering av finansiella instrument utan fast åtagande, enligt 2 kap. 1 § 7 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Förvara fin instr o ta emot medel m redovisnskyld
  Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet, enligt 2 kap. 2 § 1 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Råd ftg o utf tjänster vid fusion o ftgsförvärv
  Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsförvärv, enligt 2 kap. 2 § 3 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden
 • 2007-11-01 Utföra tjänster m garantigivn betr fin instr
  Utföra tjänster i samband med garantigivning beträffande finansiella instrument, enligt 2 kap. 2 § 6 p. lagen [2007:528] om värdepappersmarknaden

Se gränsöverskridande handel

ombud - mottagande o vidarebefordran order betr fin instr

ombud - investeringsrådgivning till kund betr fin instr

ombud - plac av finansiella instrument utan fast åtagande

Övrigt