Företagsregistret

Maiden Life Försäkrings AB

Adress
Mailbox 683
114 11 Stockholm
Sverige
Telefon
 
Kategori
Riksbolag, livförsäkringar
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
516406-0468
LEI kod
549300G7VHAD3IV46I32
Institutnummer hos FI
21049
Status
Aktiv, 2007-01-16

Tillstånd

 • 2006-12-22 Ia) Livförsäkring (direkt)
  Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2006-12-22 Ia) Livförsäkring (indirekt)
  Ia) Livförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2006-12-22 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)…
  Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2006-12-22 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäk (indirekt)
  Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2006-12-12 Koncession
  Koncession, [2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Se gränsöverskridande handel

ombud - ia) livförsäkring (direkt)

ombud - ib) tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

Övrigt