Företagsregistret

BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB

Adress
Box 24110
400 22 Göteborg
Sverige
Telefon
031-707 98 70
Kategori
Riksbolag, livförsäkringar
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
516406-0559
Institutnummer hos FI
21050
Status
Aktiv, 2007-10-23

Tillstånd

 • 2011-11-08 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (indirekt)…
  IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-11-08 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäk (indirekt)
  Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-11-08 Ia) Livförsäkring (indirekt)
  Ia) Livförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2007-09-13 Koncession
  Koncession, [2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2007-09-13 Ia) Livförsäkring (direkt)
  Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2007-09-13 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)…
  Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2007-09-13 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
  IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Se gränsöverskridande handel

Filialer

ombud - ia) livförsäkring (direkt)

ombud - ib) tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

ombud - iv. lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)

ombud - iii. försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)

ombud - försäkringsdistribution av pensionsförsäkringar

ombud - försäkringsdistribution av ibips

Laddar sidan