Företagsregistret

BNP Paribas Cardif Försäkring AB

Adress
Box 24110
400 22 Göteborg
Sverige
Telefon
031-707 98 70
Kategori
Riksbolag, skadeförsäkringar
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
516406-0567
Institutnummer hos FI
22139
Status
Aktiv, 2007-10-23

Tillstånd

 • 2011-10-13 9. Annan sakskada (indirekt)
  9. Annan sakskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-10-13 2. Sjukdom (indirekt)
  2. Sjukdom (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-10-13 1. Olycksfall (indirekt)
  1. Olycksfall (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2011-10-13 16. Annan förmögenhetsskada (indirekt)
  16. Annan förmögenhetsskada (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2007-09-13 Koncession
  Koncession, [2 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2007-09-13 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
  16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2007-09-13 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2007-09-13 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2007-09-13 9. Annan sakskada (direkt)
  9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Se gränsöverskridande handel

Filialer

ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

ombud - 1. olycksfall (direkt)

ombud - 2. sjukdom (direkt)

ombud - 9. annan sakskada (direkt)

Laddar sidan