Företagsregistret

AIFM Capital AB

Adress
Box 902
391 29 Kalmar
Sverige
Telefon
0480-499960
Kategori
Auktoriserad AIF-förvaltare
Annan verksamhet
Fondbolag
 
Organisationsnummer
556737-5562
Institutnummer hos FI
35204
Status
Aktiv, 2007-10-30

Tillstånd

 • 2020-12-22 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi hedgefonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi hedgefonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2020-12-22 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi fastighetsfond…
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi fastighetsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2020-03-23 Underrättelse marknadsf EESbas AIF till prof i Sv
  Underrättelse om marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 4 kap. 6 §
 • 2015-08-27 Tillst förv AIF fondstrategi riskkapitalfonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi riskkapitalfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2014-09-11 Tillstånd att lämna investeringsråd
  Tillstånd att lämna investeringsråd, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p4
 • 2014-09-11 Tillst ta emot och vidarebefordra order fin instr
  Tillstånd att ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p3
 • 2014-09-11 Tillstånd att förvalta AIF:er
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 §
 • 2014-09-11 Diskretionär portföljförvaltning, LAIF
  Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 §
 • 2014-09-11 Tillst förv/admin andel el aktier ftg koll invest
  Tillstånd att förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p1
 • 2014-09-11 Tillstånd ta emot medel med redovisningsskyldighet…
  Tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 2 § 2st p2
 • 2014-09-11 Tillstånd till fondverksamhet
  Tillstånd att driva fondverksamhet, enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 1 kap. 4 §
 • 2014-09-11 Tillstånd förvalta AIF fondstrategi andra strategi…
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi andra strategier, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§
 • 2014-09-11 Tillst förvalta AIF fondstrategi fondifond fonder
  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med fondstrategi fond-i-fond-fonder, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 kap. 1 och 9 §§

Förvaltade fonder

Laddar sidan